LEKARI KONSULTANTI su iz sledećih oblasti pedijatrije:

- alergologija/pulmologija
- gastroenterologija
- dermatologija
- defektologija/logopedija
- endokrinologija
- imunologija

- infektologija
- juvenilna ginekologija

- neonatologija
- neurologija/neurohirurgija
- nefrologija
- nutricija

- opšta pedijatrija
- ortopedija
- otorinolaringologija (ORL)
- oftalmologija
- psihologija/psihijatrija
- radiologija
- reumatologija

- stomatologija
- urologija
- fizikalna medicina
- hematologija

PARTNERI I PRIJATELJI

BioMedica *Laboratorijske usluge u saradnji sa “BioMedica” zavodom za laboratorijsku dijagnostiku.

Uniqa osiguranje            Wiener osiguranje            Dunav osiguranje            Generali osiguranje

 

 

 

 Triglav osiguranje        NHS

 

 

Milupa        Udruženje trudnica i porodilja        bebin izbor HBC

Platne kartice