Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram
Ultrazvučni pregled kukova

Ultrazvučni pregled kukova kod beba je metoda izbora za ranu dijagnostiku razvojnog poremećaja zgloba kuka (RPK).Područje Srbije se smatra endemskim područjem za pojavu ovog poremećaja.

 

Prvi ultrazvučni pregled kukova Vaše bebe bi trebalo uraditi između 1. i 3. meseca života.Tada će lekar (pedijatar, ortoped ili radiolog) na osnovu nalaza (kliničkog pregleda i ultrazvučnog pregleda) proceniti razvoj kukova Vaše bebe.Ono što lekar posmatra na ultrazvuku jeste razvoj zglobne čašice zgloba kuka i pojava jezgra okoštavanja (osifikacije) u glavici butne kosti.Ukoliko je sve u redu, savetovaće Vam da dođete na još jedan ili dva ultrazvučna pregleda.Poslednji ultrazvučni pregled kukova je kada lekar utvrdi da je uredan razvoj zglobnih čašica i da postoji jezgro okoštavanja, što se obično dešava oko 6. meseca života.Nakon toga više nisu potrebne dalje ultrazvučne kontrole.Na prvom ultrazvučnom pregledu Vas lekar može posavetovati i pokazati vežbice za bebu koje mogu da potpomognu razvoj kukova.Nošenje širokog povoja je individualno i savetuje se po potrebi u zavisnosti od ultrazvučnog nalaza.Više ultrazvučnih pregleda kukova je potrebno uraditi, jer se razvojni poremećaj kukova ponekad javlja i uočava ne na prvom, već na sledećem ultrazvučnom pregledu.

dr Danijela Todorović
specijalista pedijatrije