Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram

Sistematski pregledi su preventivni pregledi zdrave dece.


Sistematski pregledi se obavljaju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pedijatrijskoj ordinaciji ili domu zdravlja.U okviru sistematskih pregleda tokom prve godine života, prati se rast i razvoj deteta, daju se saveti o ishrani, dete se vakciniše prema kalendaru vakcinacije Republike Srbije, radi se skrining na malokrvnost i skrining na razvojni poremećaj kukova, tj. ultrazvučni pregled kukova.Dobijanje stručnih saveta o ishrani bebe je značajno, jer je formiranje pravilnih navika u ishrani od ranog detinjstva veoma važno za prevenciju pojave gojaznosti i drugih poremećaja u ishrani kasnije tokom života.

Sistematski pregledi su najčešći tokom prvih 6 meseci života, jer u tom periodu dete prima najveći broj vakcina radi zaštite od zaraznih bolesti.

Prema kalendaru vakcinacije Republike Srbije obavezna je vakcinacija protiv sledećih bolesti: tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, infekcija koje prouzrokuje hemofilus influence tip B, malih boginja, rubeole i zaušaka.Takođe, roditelje je potrebno informisati da imaju mogućnost izbora kombinovanih vakcina kojima se smanjuje broj bockanja deteta, dobija se potpuno ista zaštita od bolesti, ali veći komfor primene.Ovo se odnosi na mogućnost izbora vakcinisanja šestovalentom vakcinom (Hexaxim) umesto davanja petovalentne vakcine (Pentaxim) i vakcine protiv Hepatitisa B.Od 2018. godine u obaveznom kalendaru vakcinacije Republike Srbije je i vakcina protiv pneumokoka.Bakterija Streptococcus pneumoniae izaziva respiratorne infekcije.Zaštita se postiže imunizacijom vakcinom koja štiti od 10 (Synflorix) ili 13 (Prevenar 13) serotipova pneumokoka.Broj doza vakcine koje će dete primiti zavisi od uzrasta u kom je započeta vakcinacija protiv pneumokoka.Fakultativno, prema savetu lekara i izboru roditelja, dete se može vakcinisati i protiv varičele (ovčijih boginja), stomačne infekcije koju izaziva rota virus, humanog papiloma virusa i sezonski protiv gripa.Vakcine jačaju detetovu sposobnost odbrane od bolesti tako što mu pomažu da razvije antitela protiv uzročnika bolesti.Taj proces se naziva imunizacija.

“Imunizacija, kao mera specifične zaštite u okviru primarne prevencije, predstavlja jedno od najvažnijih sredstava u borbi protiv oboljevanja i smrtnosti stanovništva od zaraznih bolesti, posebno u najosetljivijem, najmlađem uzrastu.Predstavlja najbržu, najefikasniju i najjeftiniju meru za sprečavanje, suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti“.(Svetska zdravstvena organizacija)

Ultrazvučni pregled kukova odojčadi je metoda izbora za ranu dijagnostiku razvojnog poremećaja zgloba kuka (RPK).

Područje Srbije se smatra endemskim područjem za pojavu ovog poremećaja.Prvi ultrazvučni pregled kukova bebe bi trebalo uraditi između 1. i 3. meseca života.Tada će lekar (pedijatar, ortoped ili radiolog) na osnovu nalaza (kliničkog pregleda i ultrazvučnog pregleda) proceniti razvoj kukova Vaše bebe.Ono što lekar posmatra na ultrazvuku jeste razvoj zglobne čašice zgloba kuka i pojava jezgra okoštavanja (osifikacije) u glavici butne kosti.Ukoliko je sve u redu, savetovaće Vam da dođete na još jedan ili dva ultrazvučna pregleda.Poslednji ultrazvučni pregled kukova je kada lekar utvrdi da je uredan razvoj zglobnih čašica i da postoji jezgro okoštavanja, što se obično dešava oko 6. meseca života.Nakon toga više nisu potrebne dalje ultrazvučne kontrole.Na prvom ultrazvučnom pregledu Vas lekar može posavetovati i pokazati vežbice za bebu koje mogu da potpomognu razvoj kukova.Nošenje širokog povoja je individualno i savetuje se po potrebi u zavisnosti od ultrazvučnog nalaza.Više ultrazvučnih pregleda kukova je potrebno uraditi, jer se razvojni poremećaj kukova ponekad javlja i uočava ne na prvom, već na sledećem ultrazvučnom pregledu.

U uzrastu od 6 do 9 meseci savetuje se i prvi pregled stomatologa radi praćenja nicanja zubića.

Sistematski pregledi dece

Posle prve godine, sistematske preglede potrebno je obaviti jednom godišnje, i osim pregleda pedijatra, u zavisnosti od uzrasta, sistematski pregledi obuhvataju preglede lekara drugih specijalnosti (očni lekar, ORL specijalista, fizijatar, logoped, stomatolog), kao i laboratorijske analize: krvnu sliku i analizu urina.

U trećoj godini života potrebno je da dete pregleda logoped radi procene razvoja govora i eventualne potrebe za korekcijom koju treba sprovesti na vreme.Takođe, pred polazak u vrtić, potrebno je uraditi sistematski pregled koji obuhvata pregled pedijatra i laboratorijske analize: krvnu sliku i perianalni otisak.

Najopširniji sistematski pregled je pred polazak deteta u osnovnu školu.

Školski psiholog vrši procenu da li je dete sposobno za polazak u školu, a pregledi koji se vrše u zdravstvenoj ustanovi radi procene zdravstvenog stanja su pregledi: ORL specijaliste, očnog lekara, fizijatra, stomatologa, logopeda i pedijatra.Rade se i laboratorijske analize: krvna slika i analiza urina.Procenjuje se rast i razvoj deteta, meri se krvni pritisak.Dete se revakciniše protiv sledećih bolesti: difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, rubeole i zaušaka.U okviru proširenog sistematskog pregleda dece svih uzrasta može se, osim pregleda pedijatra, uraditi i ultrazvučni pregled abdomena i urotrakta.

Sistematski pregledi su važni radi prevencije pojave bolesti, ranog otkrivanja poremećaja zdravstvenog stanja i samim tim veće uspešnosti terapije.

Briga o zdravlju dece je ulaganje u njihovu budućnost.

dr Danijela Todorović, specijalista pedijatrije

Pedijatrija Todorović

Prote Mateje 13, Beograd

www.pedijatrijatodorovic.com

tel. 011/344-24-74, 060/57-51-707