Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram

Oštećenje sluha kod dece ili Otitis media, je mnogo češće nego što mislimo. Na osnovu sprovedenih istraživanja na
1000 rođene dece čak 3 do 5 njih može imati problema sa sluhom pri rođenju ili u kasnijem periodu.
Dešava se da se ne testiraju sva novorođena deca, iako je to česta pojava. Kako problem sa sluhom
može uticati na razne aspekte života, od svakodnevice do akademskog učinka deteta, istom treba
posvetiti dodatnu pažnju.

ostecenje sluha kod dece otitis media


Važnost rane dijagnoze


Jedna od najbitnijih stvari je da se deca što ranije testiraju na gubitak sluha. Dok početne testove treba
obaviti što je pre moguće nakon rođenja bebe, ako roditelji primete bilo kakve probleme sa sluhom kod
deteta, ispitivanja treba nastaviti što pre. Vrlo je teško otkriti oštećenje sluha kod većine dece sve dok ne
navrše dve godine, i zbog toga su prve dve kritične godine u kojima počinju da se razvijaju govor i jezik
već izgubljene. Deca kod kojih se oštećenje sluha otkrije ranije, već sa šest meseci imaju izrazitu
prednost u odnosu na decu čija dijagnoza nije prepoznata.


Upala srednjeg uha (otitis media)


Jedan od čestih razloga kasnijeg poremećaja sluha kod dece, može biti upala srednjeg uha. Kod dece
do jedne godine, ovo je često dijagnostikovana bolest. Tri četvrtine dece do treće godine života imaju bar
jednom upalu srednjeg uha. Vrlo često deca do tog uzrasta imaju dve ili tri upale srednjeg uha. Razlog
učestalosti upale srednjeg uha kod dece je položaj kanala koji ide od srednjeg uha do nosa, i koji je kod
dece u horizontalnom položaju. Kako se dete razvija ovaj kanal se širi i menja ugao, zbog čega se broj
upala sa godinama smanjuje.


Kako upala srednjeg uha utiče na gubitak sluha?


U srednjem uhu se nalaze tri male kosti koje prenose zvukove do unutrašnjeg uha. Kako se prilikom
upale uha u istom nalazi tečnost, dolazi do poremećaja u prenosu zvuka, zbog čega dolazi do
delimičnog ili potpunog gubitka sluha. U najvećem broju slučajeva ovo je samo privremeno, i nakon
izlečenja dolazi do vraćanja čula sluha u prethodno stanje. Do trajnog gubitka sluha dolazi najčešće
zbog ponovljenih hroničnih infekcija, kada može doći do trajnog oštećenja nerava ili kostiju uha.


Deca oštećenog sluha i obrazovanje


Kakav uticaj oštećenje sluha kod dece ima na obrazovanje? Čak i blagi oblik gubitka sluha može biti
štetan za obrazovanje deteta. Od propuštanja ključnih tačaka na predavanjima nastavnika, do
nemogućnosti da se učestvuje u diskusijama na času. Posledice nekontrolisanog oštećenja sluha mogu
imati drastične rezultate na uspeh deteta u školi. Istraživanja su pokazala da deca koja pate od
minimalnog gubitka sluha mogu propustiti skoro polovinu onoga što se dešava u učionici, a to može
drastično uticati na njihov individualni razvoj.


Ne samo da gubitak sluha utiče na obrazovanje dece, već može uticati i na njihov društveni i
emocionalni razvoj , kao i na njihovo samopoštovanje. Kako dete nastavlja da raste, nekontrolisani
gubitak sluha može izazvati sve veći jaz u njihovom razumevanju, rečniku i konstrukciji rečenica, kao i u
drugim obrazovnim oblastima.


Pomoć detetu sa oštećenim sluhom


Svako ko je u komunikaciji sa detetom, od roditelja, baka i deka do vaspitača i učitelja, mora da obrati
pažnju na metode same komunikacije.


Vrlo je bitno da budete sigurni da imate pažnju deteta pre nego što pokušate da komunicirate. Ukoliko je
potrebno privući pažnju deteta, to uradite tako što ćete ga potapkati po ramenu ili ruci. Sam govor treba
da se odvija sa strpljenjem, polako i jasno. Nikako nemojte pokrivati usta kada govorite. Koristite govor
tela, kao i izraze lica, isti će vam pomoći u komunikaciji.


Okruženje u kome razgovarate sa detetom takođe može imati drastičan uticaj na komunikaciju. Iako isto
nije moguće uvek kontrolisati, pokušajte da eliminišete pozadinske zvukove, smanjite ili ugasite televizor
ili muziku ako ste kod kuće, kao i sve ostale smetnje koje će otežati razumevanje govora detetu.
Vaspitači i učitelji moraju se oslanjati na vizuelna pomagala prilikom predavanja, kao i na primere onoga
što se obrađuje, kako bi se detetu olakšalo razumevanje. Možete koristiti i metodu zapisivanja, kako
biste bili sigurniji da dete razume ono što želite da mu prenesete.

Ukoliko u bilo kom trenutku posumnjate da vaše dete ima oštećenje sluha, odmah se obratite svom
pedijatru. Zapišite sve razloge zbog kojih mislite da vaše dete ima problema sa sluhom, kako biste ih
adekvatno preneli pedijatru. Pedijatar će vas nakon pregleda deteta, ukoliko proceni da je potrebno,
uputiti na pregled kod otorinolaringologa radi daljeg ispitivanja.
Kao i kod velikog broja drugih problema sa razvojem dece, i ovde je krucijalno da ne odlažete i da ne
čekate razvoj situacije kako biste se obratili za pomoć. Rano otkrivanje problema, kao i rana intervencija,
su od izuzetnog značaja.