Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram

Neurorazvojni poremećaji uključuju širok spektar poteškoća i oštećenja u razvoju kognitivnih i/ili
motoričkih funkcija.

Jedanaesta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-11), koja je izašla 2018. god. i čija primena bi trebalo da počne 2022. god., prvi put je uvela dijagnostičku grupu pod nazivom
neurorazvojni poremećaji, koju čine poremećaji intelektualnog razvoja, razvojni poremećaji govora ili
jezika, poremećaj iz spektra autizma, razvojni poremećaji učenja, razvojni poremećaj motoričke
koordinacije, poremećaj sa deficitom pažnje i hiperaktivnošću, poremećaj sa stereotipnim pokretima,
poremećaj sa tikovima i rezidualna kategorija koja uključuje druge specifične neurorazvojne poremećaje.


Cilj ovog pregleda je da se predstave glavne dijagnostičke kategorije u MKB-11 koje čine grupu
neurorazvojnih poremećaja i prikažu promene u dijagnostikovanju pojedinih poremećaja u razvoju
primenom MKB-11 u odnosu na dosadašnju MKB-10. Očekuje se da će MKB-11 omogućiti bolju
konceptualizaciju i razumevanje psihopatologije, uključujući i neurorazvojne poremećaje, te da će
dijagnostikovanje poremećaja biti ne samo olakšano nego i poboljšano kako za potrebe istraživanja tako i
za kliničku upotrebu.


Detalji na https://www.engrami.rs/vol-43-no-1-2021/

 

Dr sci. med Dejan Stevanović, Naučni saradnik , 

Dečiji psihijatar, specijalista za neuropsihologiju