Tel       Mail       Mapa

 • Facebook
 • Instagram
dr milan mrdak
dr Milan Mrdak
Dr Milan Mrdak
Neurohirurg
 
Nakon završenog Medicinskog fakulteta specijalizaciju iz neurohirurgije završio u Institutu za Neurohirurgiju KCS 2004.g. Zaposlen u Univerzitetskoj dečjoj klinici od 2004.g. na odeljenju neurohirurgije.
 
OBAVLJA SLEDEĆE PREGLEDE DECE:
 • prevremeno srastanje velike fontanele i razvoj kraniostenoze
 •  deformacija lobanje kod dece (diskranija)
 • ubrzan ili usporen rast obima glave
 • hidrocefalus i njegove komplikacije
 • krvarenje u mozgu nakon rodjenja
 • urođene anomalije mozga
 • cistične promene mozga (arahnoidalne ciste i ciste horioidnog pleksusa)
 • encefalokele
 • promene (tu promene) na kostima lobanje
 • promene ( tu promena) na koži glave: ateromi, lipomi, epidermoidne ciste
 • spinalni dizrafizam : spina bifida , spinalna jamica , spinalni dermalni sinus, spinalni
 •  lipom, kutane stigmate (pramenovi dlaka, hiperpigmentacija, kapilarni angiom)
 • urođene anomalije kičme i kičmene moždine:
 • meningocela i meningomijelocela
 • tethered-cord sindrom
 • porođajne povrede glave (cephalhaemathoma, caput succedaneum, subkutanihematom skalpa)
 • praćenje stanja nakon operativnog lečenja
 • obrada i previjanje rana nakon operativnog lečenja ili povreda