Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram
doc dr Dušan Paripović
doc dr Dušan Paripović

Dr Dušan (Dragan) Paripović je Medicinski fakultet u Beogradu završio 1999. godine.
Specijalistički ispit iz pedijatrije položio 2005. godine. Magistarsku tezu iz nefrologije odbranio
je 2009. godine. Užu specijalizaciju iz nefrologije odbranio je 2011. godine. Doktorsku
disertaciju iz oblasti pedijatrije odbranio je 2016. godine.

Izabran je u zvanje docent za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2018. godine. Član je Srpskog lekarskog društva (od 2004. godine), Evropskog udruženja za
pedijatarijsku nefrologiju (ESPN od 2008. godine) i Evropskog udruženja za dijalizu i
transplantaciju (ERA-EDTA od 2008. godine).

Posebna interesovanja pokazao je za sledeće oblasti: hipertenziju, urinarne infekcije,
noćno umokravanje. Stručno usavršavanje uključuje pohađanje više stručnih kurseva iz oblasti
nefrologije.