Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram
dr slavica varagic markovic
dr Slavica Varagić Marković

Dr SLAVICA VARAGIĆ MARKOVIĆ
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - subspecijalista dečije fizijatrije

OBRAZOVANJE:
2016. Subspecijalista dečije fizijatrije
2007. Specijalista fizikalne medicine i rehabiliacije
2001. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu


RADNO MESTO / RADNO ISKUSTVO:
Ustanova: Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju Univerzitetskog Kliničkog centra
Srbije ( UKCS) , Beograd
od 2023 . načelnik odeljenja rane rehabilitacije u digestivnoj hirurgiji, ginekologiji i
urologiji
od 2016. deo je tima za neurorazvojno savetovalište preterminskih novorođenčadi
od 2009. radi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKCS na odeljenju neonatologije (
u okviru Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKCS
od 2006. radi u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKCS


PROFESIONALNO ČLANSTVO:
Član SLD
Član Udruženja fizijatara Srbije
Član Regionalne komore Beograda

U specijalističkoj ordinaciji „Pedijatrija Todorović“, dr Slavica Varagić Marković , obavlja
preglede beba i dece. Njeno polje rada podrazumeva:
- dijagnostika i lečenje kongenitalnih položajnih deformiteta i porođajnih povreda
(tortikolis, povrede brahijalnog pleksusa)
- prevencija, dijagnostika, praćenje i lečenje poremećaje razvoja kičmenog stuba
(kifoza, skolioza, posturalna disfunkcija), kolena ( „X“ i „ O“ nogu) i stopala (
varus, valgus , ekvinovarus, ravni tabani)
- dijagnostika i lečenje povreda kod dece
- oporavak dece nakon različitih povreda i operacija
- dijagnostika, praćenje i lečenje prevremeno rođene dece sa kašnjenjem u
psihomotornom razvoju